عرشه فولادی

سقف هایی هستند که با استفاده از دو عنصر ورق های فولادی گالوانیزه ذوزنقه ای شکل تحتانی و برش گیرها که در این نوع سقف ها مورد استفاده قرار می گیرد از سایر سقف ها متمایز می شود. البته با استفاده از آرماتوربندی و بتن ریزی بر روی این ورق فولادی، این نوع سقف اجرا می شود.

عرشه فولادی

مزایا:

 • وزن کمتر این نوع سقف نسبت به سایر سقف ها
 • صرفه جویی در هزینه ساختمان
 • امکان اجرا و بتن ریزی چند سقف به صورت همزمان
 • قابلیت دپو در محل های محدودتر
 • حذف قالب بندی
 • حذف تیرهای فرعی
 • حذف میل گردهای کششی
 • سرعت در اجرا
 • بازگشت سریع سرمایه به علت سرعت اجرا
 • حمل و نگهداری آسان و کمترین فضای دپوی کارگاهی
 • مورد تایید مرکز ساختمان و مسکن
عرشه فولادی