کانکس ATM

کانکس های عابر بانک جهت قراردادن خود پرداز ها مورد استفاده قرار می گیرد.
روزانه شاهد افزایش استفاده از عابر بانک ها هستیم بانک ها نیز جهت ارائه خدمات و رقابت با یکدیگر سعی در افزایش تعداد ATM ها در سطح شهر مانند فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای، ترمینال ها، نمایشگاه های موقت فصلی، دانشگاه ها، فرودگاه ها و یا حتی اقامت گاه های بین جاده ای دارند.
استفاده از این کانکس ها علاوه بر سرویس دهی موجب تبلیغات برای بانک صاحب کانکس نیز می شود