کانکس مطبوعاتی

همانطور که از نام این محصول پیداست جهت عرضه خدمات شهری و مطبوعات و روزنامه ساخته می شود  که شما نیز این تیپ کانکس را در سطح شهر به وفور در میادین و مراکز پر تردد دیده اید.
در اصل کانکس مطبوعاتی همان کیوسک یا دکه روزنامه فروشی است.
کانکس مطبوعاتی نیز باید از نمای زیبایی برخوردار باشد و مطابق با اصول شهری ساخته شود تا بتواند در زیبایی شهر موثر واقع شود تا مخاطب ها با دیدن این کانکس جذب آن شوند.
از طرفی نوع طراحی باید مطابق با نوع محصول باشد تا ذهنتی برای مخاطب ایجاد و مردم با دیدن این کانکس مطبوعاتی آگاه شوند که این کانکس جهت فروش روزنامه و مجلات می باشد.