کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی یا توالت سیار یکی از مورد نیاز ترین کانکس های پیش ساخته جهت استفاده در اماکن عمومی کارگاهها، کارخانه ها، سازمها،  ادارات مورد استفاده قرار میکیرد و همچنین کانکس‌سرویس بهداشتی بسته به نیاز مشتری  می توان از سرویس های بهداشتی تک و یا چند چشمه و فرهنگی یا ایرانی بودن سرویس بهداشتی استفاده نمود.
در اکثر پروژهای عمرانی در کشور که در بیابانهای دور افتاده می باشد کانکس‌سرویس بهداشتی سریعترین و ارزانترین انتخاب می باشد.
با توجه به سرعت در راه اندازی و همچنین عدم نیاز به مصالح و عدم نیاز به خرابی پس از اتمام پروژه یک راهکار مناسب موقت در بسیاری از مکان ها می باشد هرچند که این کانکس را می توان به عنوان یک انتخاب طولانی مدت برای یک محل نظر گرفت.