کانکس

کانکس دارای کاربرد های مختلفی بوده اما ایده اولیه آن برای استفاده به عنوان سکونت گاهی موقت که بصورت سریع ساخته و در محل مستقر شود بوده است

ویلا پیش ساخته

خانه ها و ویلاهای پیش ساخته ی شرکت سایات صنعت شمال دارای ویژگی های منحصربفردی بوده و قبل از اجرای کار تعامل کامل با مشتری دارد.