سردخانه

یکی دیگر از تولیدات سابات صنعت، ماشین های سردخانه ای ثابت و متحرک ( نیسان، ایسوزو، بنز، تریلی و ... ) می باشد.

سوله

ساخت و نصب انواع سازه های فلزی، اسکلت فلزی جوشی و پیچ و مهره ای، ساخت و نصب انواع سوله به صورت شیب دار معمولی و یا قوسی