ساندویچ پانل سقفی

امروزه با توجه به قیمت بالای انرژی ، و الزام به جلوگیری از هدر روی سرمایه های ملی ، ساندویچ پانل های  سقفی
بهترین گزینه برای پوشش سقف سوله ها و ساختمان ها با کاربری های گوناگون میباشد.