ساندویچ پانل دیواری

یکی از انواع ساندویچ پانل ، نوع دیواری آن است که به منظور پوشش دیواره ها از آن استفاده می شود.
این پانل مانند دیگر پنل ها دارای ساختارهای ساده و مرکب است.
در وسط آن یک لایه عایق موجود است که توسط دو لایه دیگر در دو طرف مانند ساندویچ محصور شده است.